Lighting Equipment

1) Strand 5K

 

1) Arri 1k Kit

 

1) Arri Combo Kit

 

1) Chimera Kit: Chimera fabric grid, open face 300, Arri 300 and Arri 150

 

1) KW2 Kit

 

1) LitePanels MiniPlus LED Kit

 

1) Mole 2K Fresnel

 

1) Mole Lights

 

1) Redhead Kit

1) 6k Soft

 

1) Arri 650 Kit

 

1) Arri 1200 HMI Kit

 

1) Desisti HMI

 

1) LitePanels 1x1 Kit

 

1) Lowell Omni Kit

 

1) Mole 2K Zip Soft

 

1) Pepper Kit