Visit Us  |  Contact Us  |  Apply Now

Lighting Equipment

1) Strand 5K 1) 6k Soft
   
1) Arri 1k Kit 1) Arri 650 Kit
   
1) Arri Combo Kit 1) Arri 1200 HMI Kit
   
1) Chimera Kit: Chimera fabric grid, open face 300, Arri 300 and Arri 150 1) Desisti HMI
   
1) KW2 Kit 1) LitePanels 1x1 Kit
   
1) LitePanels MiniPlus LED Kit 1) Lowell Omni Kit
   
1) Mole 2K Fresnel 1) Mole 2K Zip Soft
   
1) Mole Lights 1) Pepper Kit
   
 
1) Redhead Kit